اهمیت صادرات خرمای زاهدی عمده

اهمیت صادرات خرمای زاهدی عمده اعلا را می توان به موضوع افزایش رونق اقتصادی مربوط دانست زیرا گردش مالی و نیز ورود ارز در پی این امر به دنبال خواهد آمد؛ مجموعه رویال به دلیل داشتن سابقه طولانی قادر است به فعالان حوزه صادرات خرما یاری برساند و در تامین نیاز آنها موثر واقع گردد. […]

بیشتر بخوانید

صادر کننده خرما استعمران آبادان

صادر کننده خرما استعمران آبادان با هدف تامین نیاز بازار های بین المللی امر صادرات خرما استعمران را به انجام می رساند و بدین منظور هر ساله ظرفیت های تولید خرما صادراتی آبادان را افزایش می دهد؛ از آنجا که حجم عظیمی از خرما صادراتی ایران را در اختیار دارد، قادر به تامین تقاضای همگان […]

بیشتر بخوانید